Delamo s strankami. Naše glavno vodilo so zadovoljne stranke. Vam prijazen in učinkovit delovni proces s privlačno ponudbo, kvalitetno storitvijo in konkurenčnimi cenami ter z odlično podporo.

1

Zaupajte nam vaše želje

The way to a successful project starts by paying close attention to your requirements, understanding your business and your market niche, your targeted customers and their behaviours. Therefore we’re eager to identify your needs so we can easily go to the next step of creating a clear and successful project.

2

Pripravili bomo strategijo

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing.

3

Dodali moderno obliko

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable.

4

Razvoj in produkcija

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using Content here, content here, making it look like readable English.

5

Monitoring kvalitete

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for lorem ipsum will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

6

Zadnji testi in dobava

The way to a successful project starts by paying close attention to your requirements, understanding your business and your market niche, your targeted customers and their behaviours. Therefore we’re eager to identify your needs so we can easily go to the next step of creating a clear and successful.

STRATEŠKO NAČRTOVANJE – vodenje strateških delavnic in svetovanje pri razvijanju konkurenčnih prednosti, novih strategij in pripravi strateškega načrta

• Strateška analiza tržnega okolja podjetja, nevarnosti in ovire v okolju;
• Razvijanje strateškega razmišljanja med zaposlenimi in motiviranje zaposlenih za uvajanje sprememb v podjetju;
• Razvijanje novih tekmovalnih prednosti in izboljšanje tržnega položaja podjetja;
• Ocenjevanje podjetniških sposobnosti in sposobnosti tržnih okolij za doseganje sprememb in ohranjanje razvoja podjetja;
• Razvijanje novih, inovativnih strategij za uspešno rast in trajnostni razvoj podjetja;
• Priprava stratešega načrta podjetja in spremljajočih projektov.

TRŽENJSKI PROCESI – uvajanje sodobnih modelov trženja v podjetja

• Analiza poslovnega okolja, konkurentov, nevarnosti in novih priložnosti;
• Spoznavanje tržnih segmentov, niš in vedenjskih znakov posameznih skupin potrošnikov;
• Razvijanje tržnih strategij, strategij blagovnih znamk, prodajnih poti, tehnik prodaje in pospeševanja prodaje;
• Razvijanje standardov vedenja, komuniciranja in delovnih kompetenc zaposlenih;
• Upravljanje dolgoročnih odnosov s potrošniki in ostalimi deležniki n trgu.

COACHING – svetovanje pri aktiviranju osebnostnih potemcialov

• Poslovni coaching – namenjen je managerjem in posameznikom, ki vsak dan sprejemajo pomembne poslovne odločitev za hitrejše doseganje ciljev in izboljšanje odnosov z zaposlenimi in poslovnimi partnerji;
• Osebni coaching – namenjen je posameznikom za prepoznavanje in premagovanje ovir, za zavedanje virov, sposobnosti in izkušenj ter doseganje osebnostnih ciljev.

UPRAVLJANJE ODNOSOV S POTROŠNIKI (CRM) – svetovanje in programska podpora pri upravljanju odnosov s potrošniki, razvijanje trženjskih produktov za pospeševanje prodaje.