Tržno svetovanje

Tržno svetovanje

Namen trženjskega svetovanja je pomagati lastnikom podjetja pri doseganju postavljenih ciljev in razvoju poslovanja podjetja.

 • Začetek postopka vrednotenja izdelka ali storitve
 • Zbiranje pravih informacij za primerjavo možnosti rasti
 • Določanje strank podjetja
 • Ugotavljanje kaj si pravzaprav te stranke želijo
 • Kako lahko podjetje zadovolji potrebe svojih strank, bolje kot konkurenca
 • Izboljševanje trenutne storitve ali izdelka in trženjskih procesov
 • Določitev ustvarjanja dobička, ki ga podjetje želi doseči
 • Priprava trženjskega načrta za določena obdobja
 • Pomoč pri nadzoru uresničevanja trženjskih procesov
 • Oblikovanje in prilagajanje nadaljnjih trženjskih procesov
 • Zagotavljanje kakovostnega in strokovnega trženjskega svetovanja po dostopni ceni
 • Brez nepotrebnega zapravljanja denarja in časa za nenamenske in slabo premišljene trženjske procese