Grafično oblikovanje

Grafično oblikovanje

V sklopu grafičnega oblikovanja za naročnika pripravljamo idejno in oblikovno zasnovo celostnih grafičnih podob, publikacij in letnih poročil, tiskanih promocijskih materialov ter drugih komunikacijskih elementov.

Grafično oblikovanje je verbalna in neverbalna oblika komuniciranja. Je začetek in hkrati konec, proces in rezultat imaginacije. Paul Rand Graphic designer

Da bi razumeli pomen grafičnega oblikovanja, moramo razumeti pomen oblike in vsebine. Spoznati moramo, da z grafičnim oblikovanjem komentiramo, izražamo mnenja, predstavljamo stališča in smo nekako s tem kar predstavljamo tudi družbeno odgovorni. Grafično oblikovanje je več kot pa samo preprosto zbiranje in urejanje vsebine, z grafičnim oblikovanjem dodajamo vsebini vrednost in pomen.

Grafično oblikovanje tako vsebuje zasnovo novih ali prenovo starih celostnih grafičnih podob (logotip), (pre)oblikovanje embalaže, pripravo letnih poročil, poslovnih publikacij, brošur, katalogov, revij, knjig, koledarjev, voščilnic, poslovnih daril..itd., vse v skladu s konceptom sporočila. Oblikujemo tudi klasične tiskane oglase, letake oz. zloženke, plakate, billborde, citylight – vse kar se dotika zunanjega oglaševanja.

Poleg tega konceptualno oblikujemo tudi grafike/material za opremljanje pisarn, lokalov, izložb in prodajaln.

Oblikovanje prospektov in brošur
Oblikovanje revij in časopisov
Oblikovanje letakov in plakatov
Oblikovanje koledarjev in vabil
Oblikovanje letnih poročil
Oglaševanje